Serverové riešenia

Výkonné, finančne dostupné serverové riešenia s dôrazom na možnosti rozšírenia a spoľahlivosť.

Konzultácia a návrh riešenia

Ak máte domácu alebo malú kanceláriu, vežové servery sú presne to, čo v oblasti IT potrebujete. Alebo si vyberte škálovateľné, efektívne stojanové serverové riešenia, ktoré možno nasadiť v akomkoľvek IT prostredí.

Získajte vysokovýkonné výpočtové riešenie

Požiadavky na server

VAŠE
POŽIADAVKY

Konzultácia riešenia

KONZULTÁCIA
RIEŠENIA

Cenová ponuka na server

CENOVÁ
PONUKA

Schválenie ponuky

SCHVÁLENIE
PONUKY

Dodanie a inštalácia servera

DODANIE
A INŠTALÁCIA

Serverové riešenia

Inštalácia serveru na mieste

V rámci našich služieb vám vieme ponúknuť komplexné riešenia vrátane dodávky a inštélacie servera a dodaného príslušenstva (sieťovej infraštruktúry, kabeláže, záložných zdrojov atď.) priamo u vás.

Služba obsahuje

 • Vybalenie a kontrola komplexnosti dodávky HW, inštalácia servera
 • TOWER Server - Umiestnenie servera na miesto určené zákazníkom a pripojenie napájacích káblov.
  RACK Server - Montáž koľajníc do racku, vsunutie servera do koľajníc, vyviazanie a pripojenie napájacích káblov.
 • Pripojenie sieťových káblov a prípadne klávesnice, myši a video káblov
 • Vyviazanie a usporiadanie káblov pre ľahší prístup k zariadeniu
 • Zapnutie servera a vykonanie kontroly plnej funkčnosti dodaného HW
 • Overenie verzií firmware všetkých komponentov a ich prípadná aktualizácia
 • Základnú konfiguráciu HW (napr. RAID, iDRAC atď.)
 • Inštaláciu a základnú konfiguráciu operačného systému (napr. Názov zariadenia, licenčný kľúč, atď. )
 • Inštaláciu ovládačov
 • Konfiguráciu sieťových parametrov v operačnom systéme
 • Pripojenie do siete zákazníka a overenie, že sa možno k serveru pripojiť vzdialene

Služba neobsahuje

 • Úpravu racku iného výrobcu, ktorý nie je kompatibilný s dodávaným zariadením
 • Odinštalovanie, premiestnenie alebo reinštaláciu existujúcich zariadení
 • Inštaláciu kabeláže mimo rack
 • Inštaláciu akýchkoľvek zariadení napr. UPS, ktoré nie sú súčasťou dodávky alebo súčasťou tejto služby
 • Inštaláciu alebo konfiguráciu iného softvéru napr. SQL Server, Exchange server
 • Migráciu dát alebo aplikácií
 • Konfiguráciu klastrov alebo virtualizácie
 • Vytvorenie radiča domény
CMSYii

V službe sú štandardne predplatené 4 servisné hodiny, pokiaľ by servisný technik posúdil, že inštalácia vyžaduje viac ako 4 hodiny servisu, bude vám táto služba dopredu individuálne nacenená a vykonaná po vašom schválení ceny. 

Inštalácia operačného systému

Dodáme vám plne funkčný server, vrátane aklulizácie zakúpeného operačného systému, aktualizovaných ovládačov a firmware.

Služba obsahuje

 • Zapnutie servera a vykonanie kontroly plnej funkčnosti dodaného HW
 • Overenie verzií firmware všetkých komponentov a ich prípadná aktualizácia.
 • Základnú konfiguráciu HW (napr. RAID, iDRAC atď.)
 • Inštaláciu a základnú konfiguráciu operačného systému (napr. Názov zariadenia, licenčný kľúč, ... )
 • Inštaláciu ovládačov

Služba neobsahuje

 • Konfiguráciu sieťových parametrov v operačnom systéme
 • Inštaláciu alebo konfiguráciu iného softvéru napr. SQL Server, Exchange server
 • Migráciu dát alebo aplikácií
 • Konfiguráciu klastrov alebo virtualizácie
 • Vytvorenie radiča domény
CMSYii

V službe sú štandardne predplatené 3 servisné hodiny, pokiaľ by servisný technik posúdil, že inštalácia vyžaduje viac ako 3 hodiny servisu, bude vám táto služba dopredu individuálne nacenená a vykonaná po vašom schválení ceny. 

Virtualizácia

Vďaka virtualizácii je možné nezávisle prevádzkovať niekoľko operačných systémov spolu na rovnakom hardvéri. Podporovaných je viac operačných systémov, pričom na jednom hostiteľskom systéme môžu bežať aj rôzne operačné systémy.

Služba obsahuje

 • Overenie verzií firmware všetkých komponentov a ich prípadnú aktualizáciu.
 • Konfiguráciu storage (konfiguráciu radiča, fyzických a virtuálnych diskov a pridelenie jednotlivým Nodom)
 • Konfiguráciu a pridelenie PCIe slotov jednotlivým Nodov
 • Inštaláciu a základnú konfiguráciu operačných systémov na nodoch (napr. Názov zariadenia, licenčný kľúč ...)
 • Inštaláciu ovládačov
 • Konfiguráciu sieťových parametrov v operačnom systéme
 • Inštaláciu a konfiguráciu klastra (Hyper-V alebo VMware vCenter Server)
 • Vytvorenie 1 virtuálneho stroja
CMSYii

Služba štandardne zahrňuje 6 servisných hodín, pokiaľ by servisný technik posúdil, že virtualizácia vyžaduje viac ako 6 hodín servisu, bude vám táto služba dopredu individuálne nacenená a vykonaná po vašom schválení ceny. 

Hodinová sadzba za servis a služby

Iné činnosti ako sú uvedené v popise obsahu služby možné dohodnúť individuálne na základe hodinovej sadzby, mimo predplatených servisných hodín​

40,00 € / hodina
(pracovné dni od 8:00 do 18:00)

80,00 € / hodina
(pracovné dni od 18:00 do 8:00)

90,00 € / hodina
(mimo pracobné dni)

CMSYii

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Poplatok sa účtuje za každú začatú hodinu servisu. O čase potrebnom na jednotlivé servisné úkony a celkovej cene za daný servis budete informovaný dopredu po konzultácií so servisným technikom.