Služby

V nasledovnom výbere môžete nájsť služby, ktoré naša spoločnosť poskytuje svojim klientom.
V tomto výbere nie sú uvedené všetky, ale len hlavné služby.
Pokiaľ teda službu, ktorú potrebujete, nenájdete vypísanú, informujte sa prosím u niektorého z našich zamestnancov, ktorí Vám ochotne poradia a pomôžu.

web design

. : Tvorba webu

Vieme Vám navrhnúť ideálny web, či už ako prezentáciu alebo Vami spravovaný redakčný systém. Môže byť postavený na existujúcom webovom softvéri alebo vyvíjaný priamo podľa Vašich požiadaviek. Všetko vo veľmi priaznivých cenách.

zombyii_logocmc.pngwordpressjomla


drupal

 

. : Programovanie aplikácií

programovanie


HTML5, CSS3, Java Script, PHP, MySQL
CMS, SEO
JAVA, JAVA EE, ANDROID, SQL, C#, XML
VisualSudio 2010, WPF, WCF, LINQ to SQL, TFS

 

Naša spoločnosť Vám poskytne profesionálne riešenie v oblasti programovania aplikácií na mieru. Kladieme dôraz na dôkladnú analýzu potrieb klienta a podľa nich navrhneme najvhodnejšie riešenie. Po dodaní aplikácie poskytujeme údržbu a rozšírenie funkčnosti podľa potrieb a prianí našich zákazníkov.

cmcdata

Aplikácie na zákazku
ako sú napríklad:

databázové aplikácie
web aplikácie
redakčné systémy
internetové portály

 cmcdata

Postup pri vývoji
aplikácií na zákazku

analýza požiadaviek klienta
návrh funkcionality
implementácia
testovanie
spustenie ostrej prevádzky
údržba a aktualizácia systému

aplikacie

. : Hosting

Chcete sa prezentovať na internete a hľadáte spoľahlivý domov pre svoje www stránky za rozumnú cenu? Pôsobíme v oblasti prevádzky www stránok (webhosting) už 12 rokov. Kladieme veľký dôraz na kvalitu, stabilitu a spoľahlivosť našich webhostingových produktov. Objednajte si naše služby a presvedčte sa, čo to znamená mať svoje www stránky pod kontrolou. S našimi webhostingovými službami získavate produkt poskytujúci dostatok priestoru pre Vaše webstránky a emaily a mnoho štandardných služieb, ako sú štatistiky návštevnosti, WebMail, atď. za veľmi príjemné ceny.

cmcdata

Host 5GB

priestor 5GB pre web a e-maily
WebVizitka
neobmedzený počet emailových adries
podpora PHP 5
databázy MySQL a PostgreSQL
WebMail, WebFTP
štatistiky návštevnosti
neobmedzený mesačný prenos dát

od 8,90 € na mesiac s DPH

89,90 € s DPH za rok

cmcdata

HostPlus 15GB

priestor 15GB pre web a e-maily
WebVizitka
neobmedzený počet emailových adries
podpora PHP 5
databázy MySQL a PostgreSQL
WebMail, WebFTP
štatistiky návštevnosti
neobmedzený mesačný prenos dát

od 16,90 € na mesiac s DPH

160 € s DPH za rok

cmcdata

MailVizitka 3GB

priestor 3GB pre e-maily
WebVizitka
neobmedzený počet emailových
adries
automatická odpoveď na správy
ochrana pred nevyžiadanou poštou
filtre na prichádzajúcu poštu
WebMail

od 3,90 € na mesiac s DPH

35,90 € s DPH za rok

19 € s DPH / rok za .sk doménu.

Za túto bezkonkurenčnú cenu Vám zaregistrujeme vlastné doménové meno. K tomu si ešte vyberte niektorý z našich programov podľa Vašich potrieb a staňte sa aj Vy súčasťou internetu. Programy sa líšia hlavne vo veľkosti diskového priestoru a v poskytovaných službách.

. : Outsourcing

Typickým príkladom outsourcingu je outsourcing v oblasti informačných technológií. Outsourcing je efektívnym, úsporným a jednoduchým spôsobom správy informačných technológií. Mnohé firmy väčšinou nemajú v predmete podnikania oblasť hardware, software a informačné technológie, pristupujú k nim ako spotrebiteľ a nesledujú najnovšie trendy a technológie v tejto oblasti. Pre to je pre nich výhodnejšie zabespečiť návrhy a realizáciu riešenia dodávateľsky.

 • Finančný prenájom

Je dlhodobý zmluvný vzťah (zmluva o prenájme s následnou kúpou veci) uzatváraný na dobu určitú 36 mesiacov, pri ktorom vlastník (prenajímateľ) prenajíma základný prostriedok (predmet lízingu) nájomcovi za odmenu (lízingové splátky). Zmluva zahŕňa ustanovenie o prechode vlastníctva predmetu lízingu po skončení prenájmu na nájomcu.

 • Operatívny lízing

Je zmluvný vzťah, pri ktorom si nájomca sám určí dobu trvania nájmu. Táto doba môže byť v rozmedzí od 1 do 4 rokov. Vzhľadom na to, že po ukončení doby nájmu zostáva predmet lízingu majetkom prenajímateľa, nájomca v pravidelných splátkach nespláca celú hodnotu predmetu, ale len tú časť, ktorá predstavuje jeho ekonomické opotrebenie.

Okrem služieb štandardne zahrnutých v kalkulácii operatívneho lízingu si nájomca môže zvoliť aj ďalšie služby, ako napr.: Opravy a údržba, 24 hodinový servis a ďalšie.

Cieľom operatívneho lízingu je, aby bol nájomca ušetrený od starostí s prevádzkou a obmenou IT techniky, o ktorú sa mu postará prenajímateľ.

Nespornou výhodou outsourcingu je poskytovanie záruky profesionality a kvality, kde v prípade akéhokoľvek problému je naša spoločnosť plne zodpovedná za dané riešenia so všetkými možnými dôsledkami.

. : Softvérový audit

Kto je zodpovedný za nelegálne inštalácie?

 • Používaním nelegálneho software dochádza nielen k porušovaniu Autorského zákona, ale i daňových zákonov, vybraných paragrafov Trestného zákona, Zákona o účtovníctve a mnoho iných,
 • Porušovanie autorských práv je postihované podľa Trestného zákona, ktorý vyžaduje konkrétnu zodpovednosť. Je preto mylné sa domnievať, že v prípade, ak sa vo firme nájde nelegálny software, bude jednoducho postihnutá firma,
 • Za jednanie firmy nesie zodpovednosť jej štatutárny zástupca. V ďalšej fáze môže byť postihnutý správca siete a až v poslednej rade užívateľ, ktorý nelegálny software nainštaloval.

Áno, v mnohých prípadoch je tento postup nespravodlivý.

Ako teda ochrániť organizáciu pred právnym postihom z nelegálneho používania softwaru?

 • Prenesením zodpovednosti na tých, ktorí nelegálny software nainštalovali,
 • Bez detailného a aktuálneho prehľadu o tom, aký software je vo vašej organizácii inštalovaný, však nie je možné v stredne veľkých a veľkých spoločnostiach zabezpečiť túto ochranu.

Preto rozhodne stojí za námahu venovať pozornosť legalizácii softwaru a riadnej evidencii licencií.

Tieto a ďalšie problémy rieši práve softvérový audit a jeho výsledkom je:

 • Získanie detailného obrazu o používanom SW a HW v organizácii,
 • “Očistenie organizácie“ od nelegálneho softwaru,
 • Prenesenie zodpovednosti za používaný SW a HW na koncových užívateľov PC,
 • Úspora nákladov v oblasti výpočtovej techniky.

Ako softwarový audit prebieha?

 • Zistenie faktického stavu inštalovaného software a hardware na jednotlivých počítačoch,
 • Zber údajov na všetkých PC v sieti,
 • Vyhodnotenie dát - počty inštalácií SW, druhy SW,
 • Narovnanie licencií - doloženie legality ku všetkým inštaláciám, ktoré naďalej na PC ostanú, príp. odstránenie inštalácií nežiaducich produktov,
 • Passport PC (evidenčný list PC) - vyhotoví audítor ku každému jednotlivému PC. Passport je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, jeden zostáva ako súčasť záverečnej správy o vykonaní auditu u správcu siete, druhý uchováva audítor.

Obsahom passportu je:
• Jednoznačná identifikácia PC,
• Zoznam inštalovaného software,
• Podpis užívateľa, ktorý PC po dokončení SW auditu prevzal,
• Podpis správcu siete, ktorý PC predáva.

 • Záverečná správa
  je správou audítora pre klienta o priebehu a výsledkoch SW auditu. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden obdrží klient, druhý archivuje audítor.

Záverečná správa obsahuje:
• Identifikáciu spoločnosti,
• Počet posudzovaných PC,
• Identifikáciu zodpovedných osôb zo strany audítora i klienta,
• Súpis nájdeného software s uvedením počtu inštalácií a počtu doložených licencií,
• Doporučené opatrenia vzhľadom k výslednému stavu pri predaní výsledkov SW auditu,
• Špecifikáciu opatrení pre udržanie legálneho stavu do budúcnosti,
• Iné odporučenia a výhrady audítora,
• Prílohu: kópie passportov jednotlivých počítačov.

facebook cmcdata

Dnes je 24.máj 2019, meniny má Ela, zajtra Urban