Čo je ZÓNA 0% úrokov?Zóna 0% úrokov

Pri nákupe na splátky už nemusíte počítať s úrokmi.

Kúpte si to, po čom túžite, jednoducho na splátky. Ak svoj nákup poctivo splatíte, náš partner Home Credit Slovakia, a.s. vám pri splnení podmienok vráti všetky zaplatené úroky.

Neváhajte a hurááá na nákupy.

homecredit

Podmienky akcie od Home Credit

  • Klientovi vzniká nárok na vrátenie 100% zaplatených úrokov (ďalej len „bonus“), za predpokladu, že uzatvoril úverovú zmluvu typu *100SPAT* so spoločnosťou Home Credit Slovakia (ďalej len Spoločnosť) a že spláca a splácal všetky svoje záväzky z úverových zmlúv poskytnutých mu spoločnosťou riadne a včas.

 

  • Bonus bude klientovi po úhrade poslednej splátky dohodnutej v zmluve pripísaný k dobru úverového účtu vedeného Spoločnosťou k platobnej (kreditnej/úverovej) karte vydanej Spoločnosťou klientovi.

 

  • Ak je karta v okamihu úhrady poslednej mesačnej splátky dohodnutej v zmluve aktívna, bude bonus klientovi pripísaný na úverový účet k tejto karte najneskôr do 4 mesiacov. Ak doposiaľ nedošlo k aktivácii karty, je bonus klientovi pripísaný na príslušný úverový účet danej karty v mesiaci nasledujúcom po jej aktivácii.

 

  • V prípade, že klient je v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok držiteľom viacerých platobných kariet vydaných Spoločnosťou, pripíše Spoločnosť na základe vlastného rozhodnutia bonus na úverový účet vedený k niektorej aktívnej platobnej karte.

 

  • V prípade, že klient v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok nemá so Spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o revolvingovom úvere, na základe ktorej je Spoločnosť oprávnená zaslať klientovi kartu, Spoločnosť je oprávnená poskytnúť bonus iným ako vyššie uvedeným spôsobom.

 

  • Nárok na čerpanie bonusu zaniká, ak klient sumu, ktorá mu bola pripísaná Spoločnosťou na jeho úverový účet, nevyčerpá najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jej pripísania, resp. odo dňa zaslania výzvy k aktivácii neaktívnej karty pre možné pripísanie bonusu, ak klient nemá žiadnu aktívnu kartu, na ktorú by bolo možné sumu vo výške uhradených úrokov pripísať. Nevyčerpaná suma môže byť po uplynutí uvedených 12 mesiacov z úverového účtu odpísaná.

 

  • Spoločnosť nie je povinná bonus poskytnúť, ak klient uviedol v žiadosti o úver nepravdivé údaje.

 

  • Nárok na výplatu bonusu nevznikne, pokiaľ nie je možné klientovi kartu zaslať v dôsledku odvolania súhlasu s oslovovaním s ponukou obchodu a služieb.

 

  • Ak nemôže byť bonus klientovi poskytnutý vyššie uvedeným spôsobom, alebo ak klient nesplní niektorú podmienku pre jeho poskytnutie, je Spoločnosť oprávnená poskytnúť bonus aj iným ako vyššie uvedeným spôsobom.

 

homecredit

 

 

Dnes je 24.máj 2019, meniny má Ela, zajtra Urban